Birikim Hayat Anaokulu

 Birikim Hayat Anaokulu

Hakkımızda

Okul Hayattır!’ düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, Birikim Hayat Anaokulu olarak 19 yıllık tecrübemizi hızla değişen dünyanın ritmini yakalayan yenilikçi bakış açımız ile harmanlayıp, çocuklarımızın hem geçmişin birikiminden faydalanmasını hem de geleceğe yeni birikimler bırakmalarına destek olmak en önemli hedeflerimizdendir. 

Okul öncesi dönemin insan gelişim süreçleri içindeki önemi bilen, bu süreçleri müm¬kün olan en verimli haliyle çocuklarımıza kazandırmaya çalışan bir anlayışla, onları zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak hayata hazırlıyoruz. 
Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak olgunlaşmaları onların; kendisini tanıyan, kendisini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, özgüven duygusu gelişmiş, sos¬yal etkileşimi aktif, gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilen, öz bakım becerilerini kazanmış, problem çözme ve karar verebilme mekanizmaları gelişmiş bireyler olma¬ları açısından son derece gereklidir. Okul öncesi dönem işte bu yüzden çocuklarımız için hayati önem taşımaktadır. 
Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmış; yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile ve bilimsel düşünceye uygun olarak oluşturulmuş özgün bir eğitim programı olan ‘Kişilik Gelişimi’ ve ‘ Adab-ı Muaşeret’ Eğitim Programlarımızı Kur-an’ı Kerim, Sevgili Peygamberim ve Temel Dini Bilgiler dersleri ile zenginleştiriyoruz.
Kendi kültürümüz ve değerlerimizi temel alarak, sürekli gelişmekte olan, insanlığa faydalı dünya teknolojilerinin profesyonelce harmanlandığı ve bunların oyun çağın¬daki çocuklarımıza yine oyun oynayarak kazandırıldığı eğitim sistemimizde onlara; yaşamları boyunca üzerine kaliteli binalar inşa edebilecekleri sağlam bir zemin ve inşa becerisini kazandırmak bizim en & önemli işimizdir. 

Misyonumuz


Birikim Hayat Anaokulu olarak insanın, yaratılışla sahip olduğu özellikleri dikkate alarak eğitim süreçlerini planlamaktayız. Hayat Denge Modeli eğitim felsefemizle çocuklarımızın akademik (bilişsel), manevi (duyuşsal) ve sosyal gelişimlerine en uygun ortamı fıtri özelliklerini temel alarak sağlamaya çalışıyoruz.
• Her insanın, bazı fiziksel özelliklerinin yanında kişilik özelliklerinin, öğrenme biçimlerinin, düşünme tarzının da farklı ve özel olduğu düşüncesiyle okulumuzdaki her öğrenciye bireysel özelliklerine uygun, parmak izi kadar çeşitli eğitim modelleri sunuyoruz. 
• İnsanın yaratılmışlar içinde farklı ve üstün bir yeri olduğu bilinciyle oluşturduğumuz eğitim anlayışımızda çocuklarımıza yüksek bilinç düzeyini kazandırmaya çalışıyoruz.
• Eğitimimizde sevginin bütünleyici ve sürükleyici gücünden ilham alıyoruz.
• Okul bireylerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayan en önemli ortamdır. Okulumuzun kuralları, oyun alanları, atölyeleri ve sınıfları çocuklarımızın sosyal gelişimine en verimli katkıyı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.
• Çocuklarımızın merak duygularını yüreklendirerek hayatı keşfetmelerini sağlıyoruz. Hayal güçlerini geliştirecek her türlü faaliyetlerini destekleyerek onlara hayata dair özgün bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz.
• Öğrenmenin en önemli şartlarından biri olan olguları, kavramları, unsurları, düşünceleri, eylemleri birbiri ile mukayese etme becerisini kazandırarak adil olma davranışını da güçlendiriyoruz.
• Çocuklarımızın yaşamdaki her şeyi güzel görüp, güzel düşünüp, güzel yapmaları için estetik bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz.

Kişilik Gelişimi Programı

Kişilik Gelişimi Programı Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmıştır. Kişilik Gelişimi programının amacı medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle, geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktadır. Kişilik Gelişimi Programı örtük olarak tüm eğitim süreçlerimizde uygulanmaktadır. 

Adabımuaşeret Programı
Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde değişim göstermesi, insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programımız eğitim süreçlerimizde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza hayata dokunma döneminde kazandırmak hedeflenmektedir.

FEN ve DOĞA ETKİNLİKLERİ

OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

DİKKAT GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİKLERİ

DRAMA

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TEL:444 80 99
TEL: 0212 515 19 55
GSM: 0549 781 67 87-88
FAX:0212 550 37 33
ADRES:
Merkez Mah. Evren Cad. No:111 34212 Güneşli / İstanbul

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM